Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 25. svibanj 2020.
Croatian English

Rokovi za polaganje stručnog ispita za djelatnike u pismohranama u 2018. godini

neimenovano 22ZAGREB - Hrvatsko arhivsko vijeće usvojilo je na svojoj sjednici održanoj 19. prosinca 2017. predloženi plan ispita provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u idućoj godini te se popis ispitnih rokova, kao i rokova za prijavu ispita, od 21. prosinca 2017. godne nalazi na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva

Program ispita i ispitna literatura propisani su Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004) i dostupni su na također na stranicama Hrvatskog državnog arhiva

ISPITNI ROKOVI

Sukladno čl. 7. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004), obavještavamo sve potencijalne kandidate da će se u 2018. održati sljedeći ispitni rokovi:
1) 20. 2. 2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, Slavonski Brod, od 10:00 sati
2) 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu, Trstenjakova 7, Varaždin, od 10:00 sati
3) 9. 5. 2018. u Državnom arhivu u Rijeci, Park N. Hosta 2, Rijeka, od 10:00 sati
4) 6. 6. 2018. u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, Gospić, od 10:00 sati
5) 3. 7. 2018. u Državnom arhivu u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb, od 9:00 sati
6) 26. 9. 2018. u Državnom arhivu u Zadru, R. Boškovića bb, Zadar, od 10:00 sati
7) 8. 11. 2018. u Državnom arhivu u Osijeku, K. Firingera 1, Osijek, od 10:00 sati
8) 4. 12. 2018. u Hrvatskom državnom arhivu, Marulićev trg 21, Zagreb, od 9:00 sati

Temeljem čl. 10. istoga Pravilnika, kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita
za koju su potrebne:
• pisana prijava kandidata putem obrasca PRIJAVNICE
• ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (SSS)
• potvrda ustanove o najmanje 6 mjeseci radnog iskustva zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva
• ispunjena NARUDŽBENICA

NAPOMENA: Kandidati mogu prijave za navedene rokove podnositi isključivo putem obrasca prijavnice
zajedno sa svim potrebnim prilozima, i to najkasnije do:
1) 22. 1. 2018. za ispitni rok 20. 2. 2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu
2) 12. 3. 2018. za ispitni rok 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu
3) 9. 4. 2018. za ispitni rok 9. 5. 2018. u Državnom arhivu u Rijeci
4) 7. 5. 2018. za ispitni rok 6. 6. 2018. u Državnom arhivu u Gospiću
5) 4. 6. 2018. za ispitni rok 3. 7. 2018. u Državnom arhivu u Zagrebu
6) 27. 8. 2018. za ispitni rok 26. 9. 2018. u Državnom arhivu u Zadru
7) 8. 10. 2018. za ispitni rok 8. 11. 2018. u Državnom arhivu u Osijeku
8) 5. 11. 2018. za ispitni rok 4. 12. 2018. u Hrvatskom državnom arhivu

Prijave molimo slati na adresu:

POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
MARULIĆEV TRG 21
10 000 ZAGREB
s naznakom „prijava ispita za djelatnike u pismohranama"

Molimo kandidate, odnosno ustanove u kojima su zaposleni, da plaćanje izvrše prema ispostavljenom računu Hrvatskog državnog arhiva s obvezom poziva na broj naveden u računu.

O točnom vremenu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni objavom na stranici www.arhiv.hr

Jedinična cijena ispita je 700,00 kn, s PDV-om 875,00 kn
(cijena je određena Zaključkom Hrvatskoga arhivskog vijeća donesenom na 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2008., odnosno temeljem tumačenja Ministarstva financija KLASA: 410-19/10-01/82, URBROJ:
513-07-21-01/10-2 od 24. lipnja 2010.)

Za dodatne informacije molimo obratite se tajnici Povjerenstva, Suzani Hegol (tel. +385 1 4801 904, e- mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Textovi Stvaratelji Stručni ispit za djelatnike u pismohrani Rokovi za polaganje stručnog ispita za djelatnike u pismohranama u 2018. godini