Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Petak, 23. kolovoz 2019.
Croatian English

Novi natječaj za radno mjesto Arhivist pripravnik (radno mjesto Slavonski Brod)

b 800 600 0 10 images natjecaj-2019SLAVONSKI BROD - Sukladno Odluci Ministrice kulture o planu prijema za zapošljavanje pripravnika u regularnim djelatnostima iz sektora kulture za 2019. godinu, Klasa: 130-01/18-01/0002; Urbroj:532-02-02-01/2-19-07 od 17. lipnja 2019. godine Državni arhiv u Slavonskom Brodu raspisuje

NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto ARHIVIST-PRIPRAVNIK, na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki, izradi obavjesnih pomagala, rješavanju zahtjeva stranaka i istraživača i drugim poslovima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu.

(M/Ž) -1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci radi stjecanja prvog radnog iskustva putem kojeg se osposobljavaju nezaposlene osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih, a bez staža osiguranja za rad na radnom mjestu u zvanju za koje su se obrazovale s ciljem stjecanja iskustva ili formalnog uvjeta za pristupanje stručnom ispitu

Uvjeti:

- završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog i društvenog smjera

- VSS, profesor ili magistar povijesti

- aktivno znanje engleskog jezika

- informatička obrazovanost i vještine

- položen vozački ispit B kategorije

Uz prijavu treba priložiti:

- dokaz o stručnoj spremi (preslika)

- domovnicu (preslika)

- uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci

- životopis

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz matične evidencije s podacima o radnom stažu (ne stariji od 30 dana)

- uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da je kandidat/kandidatkinja prijavljen/a u evidenciju nezaposlenih osoba.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana (24.07.2019.) objave na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivist-pripravnik.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU
KLASA: 112-06/19-01/02
URBROJ: 2178-19-01-19-4
Slavonski Brod, 24. 07.2019.

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Novi natječaj za radno mjesto Arhivist pripravnik (radno mjesto Slavonski Brod)