Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Četvrtak, 28. svibanj 2020.
Croatian English

Održan tečaj za djelatnike u pismohranama (24.-25.09.2019.)

teaj za djelatnike u pismohrani 24-25092019 14 20191001 1237478154SLAVONSKI BROD - Državni arhiv u Slavonskom Brodu održao je 24. i 25. rujna 2019. godine, u prostorijama Arhiva u Slavonskom Brodu (Cesarčeva 1), tečaj za djelatnike u pismohranama.

Tečaj je održan prema programu koji je propisan Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04), s tim da su polaznici tečaja upoznati i sa novinama koje su proizašle iz novoga Zakona o arhivskom gradivu i arhivima (NN 61/2018). Svi kandidati (njih ukupno 19), po završetku, dobili su potvrde o pohađanju tečaja.

Polaznici dvodnevnog tečaja upoznali su se organizacijom arhivske službe u RH (i sa arhivskim propisima), zatim sa osnovnim principima uredskog poslovanja i spisovodstva, sa klasifikacijom i organizacijom predmeta u pismohrani. Na ovogodišnjem tečaju kandidati su slušali i o postupcima sređivanja, obrade, opisa i korištenja gradiva, kao i o postupcima čuvanja, zaštite, vrednovanja i izlučivanja arhivskog i dokumentarnog gradiva koje se nalazi u pismohranama stvaratelja. Održana su predavanja i o pravu na pristup informacijama i zaštiti osobnih podataka kod stvaratelja kao i o postupcima digitalizacije i rada sa digitalnim gradivom u sklopu uredskog poslovanja.

Jedan od termina ispita u 2020. godini biti će predviđen i u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu (najvjerojatnije u veljaći 2020.), a prijavljene kandidate će ispitati Povjerenstvo za stručni ispit za zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva iz Zagreba.

Kandidatima koji će položiti stručni ispit Povjerenstvo će izdati uvjerenje o položenom ispitu. DASB će pravovremeno obavijestiti sve kandidate o točnom datumu održavanja ispita.

Tekst i foto: Domagoj Zovak

PROGRAM TEČAJA 2019.

FOTOGALERIJA

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Održan tečaj za djelatnike u pismohranama (24.-25.09.2019.)