Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 3. kolovoz 2020.
Croatian English

Stupio je na snagu Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja

 

Pravilnik o zvanjimaZAGREB - Dana 7. studenoga 2019. godine stupio je na snagu Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja kojim se vrednuje stručna osposobljenost svih uključenih u postupke zaštite i čuvanja arhivskog gradiva bez obzira na mjesto njegova čuvanja. Pristupanje stručnim ispitima i stjecanje temeljnih stručnih zvanja omogućeno je i osobama koje skrbe o arhivskom i dokumentarnom gradivu izvan sustava državnih arhiva čime se bitno doprinosi njegovoj zaštiti i očuvanju.

Pravilnikom je također obuhvaćena provjera stručne osposobljenosti radnika na poslovima upravljanja dokumentarnim i arhivskim gradivom izvan arhiva kako bi se osigurala kvaliteta skrbi za gradivo i u onim slučajevima kada osobe zadužene za gradivo ne odluče ostvariti pravo na stjecanje stručnog arhivskog zvanja.

Nazivi temeljnih i viših stručnih zvanja usklađeni su s postojećim sustavom akademskih zvanja. Napredovanje u zvanjima i dalje se temelji na sustavu bodovanja obavljenog rada, objavljenih radova i ostvarenog stručnog doprinosa, a druga je novina Pravilnika da napredovanje u stručnim zvanjima nije više rezervirano samo za arhiviste već je omogućeno i osobama koje su stekle temeljno stručno zvanje arhivskog tehničara i arhivskog tehničara specijalista.

Pravilnik je dio cjelovite revizije zakonskih i podzakonskih akata Ministarstva kulture čiji je cilj osuvremenjivanje sustava za stjecanje zvanja i napredovanja u baštinskim strukama (arhivi, muzeji, knjižnice...).

Izvor: Ministarstvo kulture RH

Nalazite se ovdje: Naslovnica Stupio je na snagu Pravilnik o stručnim arhivskim zvanjima i drugim zvanjima u arhivskoj struci te uvjetima i načinu njihova stjecanja