Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Otvoreno javno savjetovanje o Pravilniku o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva

Pravilnik o upravljanju dok. gradivomZAGREB - Ministarstvo kulture i medija RH provodi javno savjetovanje o Pravilniku o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

Pravilnikom se uređuju uvjeti i način stvaranja, čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu te propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom.

Po stupanju na snagu navedeni pravilnik će zamijeniti tri postojeća: Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/2002), Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/2002) i Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/2004, 106/2007).

Prijedlog Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva može se pregledati i komentirati do 27. kolovoza 2020. na slijedećoj poveznici: 

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14488

Nalazite se ovdje: Naslovnica Otvoreno javno savjetovanje o Pravilniku o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva