Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Obveza izrade Pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom

Dok1ZAGREB, SLAVONSKI BROD - Ministrica kulture i medija, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, donijela je 16. rujna 2020. godine Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, a koji je objavljen u Narodnim novinama 25. rujna 2020. Isti se počeo primjenjivati osam dana od objave u Narodnim novinama.

Stupanjem na snagu navedenoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/02)Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 106/07).

Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) uređuju se uvjeti i način stvaranja, čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu te propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom.

Prema čl. 5. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) tijela javne vlasti i druge osobe obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti arhiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva, infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju, vanjskim uslugama, i s njima upoznati zaposlenike koji sudjeluju u obradi gradiva. Navedena pravila moraju se dostaviti Državnom arhivu u Slavonskom Brodu (DASB) na odobrenje. Ako DASB u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva ne izda odobrenje ili ne odbije izdati odobrenje na pravila, smatra se da je ovo odobrenje izdano.

Sukladno čl. 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) tijela javne vlasti dužna su za sve vrste gradiva koje nastaje ili bi moglo nastati njihovom djelatnošću odrediti rok čuvanja te takav popis dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja dostaviti nadležnom državnom arhivu na odobrenje.

Tijela javne vlasti kao i pravne osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti DASB-a dužne su u roku od 90 dana od dana (03.10.2020.) stupanja na snagu Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva uskladiti svoje opće akte, kojima se uređuju pitanja od značenja za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom, s odredbama Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

U praksi to znači da su postojeći pravilnici o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog (ili dokumentarnog) gradiva, koje je svaki stvaratelj gradiva u nadležnosti DASB-a morao donijeti, zastarjeli te je potrebno da svaki stvaratelj donese vlastita pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom, u skladu s novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20).

Molimo sve stvaratelje da, prije izrade vlastitih pravila te slanja istih DASB-u na odobrenje, kontaktiraju Državni arhiv u Slavonskom Brodu, telefonski ili putem e-maila, kako bi se dogovorili svi detalji oko izrade navedenih pravila. Osoba za kontakt je Domagoj Zovak (tel. 035/446-573;  e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Obveza izrade Pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom