Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Nedjelja, 16. prosinac 2018.
Croatian English

Akti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

STATUT

Statut Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 


PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu


STRATEŠKI PLANOVI

Strateški plan DASB-a (2013.-2015.) 

Strateški plan DASB-a (2016.-2018.) 


IZVJEŠĆA O RADU

Izvješće o radu za 2017. godinu 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2013. godinu 

Financijsko izvješće za 2014. godinu 

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu (EXCEL)


JAVNA NABAVA

Javna nabava - Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja DASB-a

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2013. godinu

Javna nabava - Plan nabave (male vrijednosti) DASB-a za 2014. godinu

Javna nabava - Registar sklopljenih ugovora DASB-a

Javna nabava - Statističko izvješće za 2014. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2015. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2015. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2016. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2016. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2017. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2017. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2018. godinu


NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto: arhivist na sređivanju arhivskih fondova (23.08.2017.) 

Natječaj za radno mjesto: arhivist na sređivanju arhivskih fondova (25.05.2015.) 


PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015.

Katalog informacija

   Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji


OSTALO

Cjenik usluga DASB-a

Etički kodeks zaposlenika

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Oglašavanje tijela državne uprave i pravnih osoba u pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Akti DASB-a