Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Akti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

STATUT

Statut Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 


PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 


PRAVILNIK O NAČINU KORIŠTENJA VLASTITIH PRIHODA

Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti


STRATEŠKI PLANOVI

Strateški plan DASB-a (2013.-2015.) 

Strateški plan DASB-a (2016.-2018.) 


IZVJEŠĆA O RADU

Izvješće o radu za 2017. godinu 

Izvješće o radu za 2018. godinu

Izvješće o radu za 2019. godinu


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Financijsko izvješće za 2013. godinu 

Financijsko izvješće za 2014. godinu 

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Financijsko izvješće za 2016. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2017. godinu

Financijsko izvješće za 2017. godinu (EXCEL)

Financijsko izvješće za 2018. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2018. godinu

Financijsko izvješće za 2018. godinu (EXCEL)

Financijsko izvješće za 2019. godinu

Bilješke uz financijsko izvješće za 2019. godinu

Financijsko izvješće za 2019. godinu (EXCEL)

Financijski plan za 2019. godinu

Financijski plan za 2020. godinu


JAVNA NABAVA

Javna nabava - Izjava o nepostojanju sukoba interesa ravnatelja DASB-a

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2013. godinu

Javna nabava - Plan nabave (male vrijednosti) DASB-a za 2014. godinu

Javna nabava - Registar sklopljenih ugovora DASB-a

Javna nabava - Statističko izvješće za 2014. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2015. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2015. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2016. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2016. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2017. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2017. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2018. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2018. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2019. godinu

Javna nabava - Statističko izvješće za 2019. godinu

Javna nabava - Plan nabave DASB-a za 2020. godinu

Pravilnik o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova


NATJEČAJI

Natječaj za radno mjesto: arhivist na sređivanju arhivskih fondova (23.08.2017.) 

Natječaj za radno mjesto: arhivist na sređivanju arhivskih fondova (25.05.2015.) 


OSTALO

Cjenik usluga DASB-a

Etički kodeks zaposlenika

Kategorizacija stvaratelja arhivskog gradiva s područja nadležnosti Državnog arhiva u Slavonskom Brodu

Oglašavanje tijela državne uprave i pravnih osoba u pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

 

 

 

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Akti DASB-a