Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Matične knjige

Grkokatolici

INVENTARNI POPIS ZBIRKE PARICA MATIČNIH KNJIGA GRKOKATOLIČKIH ŽUPA BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Parice

NAZIV ŽUPE

VRSTA

MATIČNE KNJIGE

VREMENSKI RASPON

NEDOSTAJE

INVENTARNI BROJ

Kaniža

R, V, U

1902.-1942.

1925., 1927., 1932.-1934.

1

Sibinj

Kršteni

Vjenčani

Umrli

1884.-1942.

1884.-1942.

1884.-1942.

1924., 1926.

2