Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Matične knjige

Židovi

Inventarni popis arhivskog fonda

ŽIDOVSKA OPĆINA SLAVONSKI BROD, KOTARSKI RABINAT (HR-DASB-335)

 

Matična knjiga

RABINAT

VRSTA MATIČNE KNJIGE

VREMENSKI RASPON

INVENTARNI BROJ

 

 

SLAVONSKI BROD

 

 

Kršteni

Vjenčani

Umrli

1820.-1900.

1874.-1898.

1874.-1898 

1

1

 

Parice

RABINAT

VRSTA PARICA

VREMENSKI RASPON

NEDOSTAJE

INVENTARNI BROJ

SLAVONSKI BROD

Rođeni

 

 

 

Vjenčani

 

 

 

Umrli

1903.-1940.

 

 

 

1903.-1940.

 

 

 

1903.-1940.

1904., 1907., 1909., 1917.-1918., 1921.- 1922., 1925.-1930.

 

1904., 1907., 1909., 1917.-1918., 1921.- 1922., 1925.-1930

 

1904., 1907., 1909., 1917.-1918., 1921.-1922., 1925.-1930

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

Inventarni popis arhivske zbirke

ZBIRKA MATIČNIH KNJIGA I PARICA MATIČNIH KNJIGA IZRAELITIČKE ZAJEDNICE BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I SEKTE NAZAREĆANA I BAPTISTA SLAVONSKI BROD (HR-DASB-426)

Matične knjige

ZAJEDNICA VRSTA MATIČNE KNJIGE VREMENSKI RASPON INVENTARNI BROJ
CERNIK

 Rođeni 

1852.-1857.; 1861.-1900. 1

 Vjenčani 

1852.-1900. 2

 Umrli 

1852.-1859.; 1861.-1900. 3

 

Parice

ZAJEDNICA VRSTA PARICA VREMENSKI RASPON INVENTARNI BROJ
SLAVONSKI BROD

Rođeni

1898.-1910. 1

 Vjenčani

1910.-1913. 2

Umrli

1889.-1913. 3