Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Knjige

Izdanja

 

Kroz izdanja Državnog arhiva u Slavonskom Brodu može se upoznati izvorno arhivsko gradivo, neposredno i putem obavijesnih pomagala. Putem svojih publikacija Arhiv želi biti posrednik između širokog kruga korisnika, javne uprave te sustava znanosti i kulture. 

 

Knjige kojima je Arhiv izdavač:


LJUBLJANOVIĆ Srećko, Radnički pokret u Požeškoj kotlini 1873.- 1920.g., Knj. I (Slavonska Požega: Historijski arhiv, 1961.), (6) 7-228 str. + 7 tabli, (2) str. ilustr.


JURČIĆ Stjepan, Elektrika u Slavonskoj Požegi 1912.-1962., Požega: Historijski arhiv Slavonska Požega, 1963.g., 189 str.: ilustr.


STANKOVIĆ Mladen, (STO) 100 godina humanog i patriotskog rada (Dobrovoljno vatrogasno društvo), (Slavonski Brod: Historijski arhiv Slavonski Brod, 1972.), (8) 9 - 104 str. ilustr.


GRAĐA ZA HISTORIJU NOP U SLAVONIJI 1941. godina: (Slavonski Brod; Historijski arhiv u Slavonskom Brodu, I962.g.), Knjiga L, 534 + (3)


STANKOVIĆ Mladen, Obiteljski arhiv Brlić, skupina III,; (Slavonski Brod; Historijski arhiv u SI. Brodu, 1974.),  100 str.


STANKOVIĆ Mladen, Arhiv obitelji Brlić; (Slavonski Brod, 1987. g.), 111 str.


 

Knjige kojima je Arhiv suizdavač:


KRONIKA Franjevačkog samostana u Brodu na Savi I (1706. - 1787.)-knjiga I ; (SI. Brod: Matica hrvatska, Ogranak Slavonski Brod, Franjevački samostan SI. Brod, Povijesni arhiv SI Brod, 1995.), SI. Brod, 1995., (4) VXIX, I- 356 str. + 9 tabli;


KRONIKA Franjevačkog samostana u Brodu na Savi II (1806. - 1833.); (Slavonski Brod, 1997.), (4) V-XL, 1 - 453 str. + 9 tabli: Ilustr.; 24x17 cm (953 - 96122 -6-8)


KRONIKA Franjevačkog samostana u Brodu na Savi III (1834.-1878.);( SI. Brod, 1998.), (4) VXLVIII, 1- 485 str + 7 tabli: ilustr.; 24x17 cm


KRONIKA Franjevačkog samostana u Brodu na Savi IV (1879. - 1932.); (Sl. Brod, 2003.), I- 452 str. +9 tabli.; 24x17 cm


MESIĆ Matija, Hrvati na izmaku srednjeg vijeka; Izabrane rasprave (SI. Brod": Hrvatski institut za povijest - Odjel zapovijest Slavonije, Srijema i Baranje, Matica Hrvatska - Ogranak SI. Brod, Povijesni arhiv SI. Brod, 1996.), (4) 5-431 str.: 24 x 16,5 cm

 

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Nakladništvo Knjige