Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Ponedjeljak, 30. studeni 2020.
Croatian English

Obavijesna pomagala

Arhivi se, usporedo sa zaštitom gradiva, bave i izradom obavijesnih pomagala kako bi jedinstvene informacije sadržane u gradivu predstavili na različite načine zbog lakšeg pronalska određenog dokumenta. Vodiči, sumarni inventari, regesta, popisi i ostala obavijesna pomagala sredstva su koja vode istraživača  do traženih informacija u arhivskim fondovima i zbirkama koje se nalaze u Arhivu.

Obavijesna pomagala su opisi gradiva koji omogućuju fizičku i intelektualnu kontrolu nad gradivom i pronalaženje dokumenata ili informacija u arhivima prenoseći istraživačima informacije o arhivskim zapisima, stvarateljima i kontekstu njihova nastanka. Njihov razvoj prati razvoj arhiva, od početka arhivske službe do suvremenih tendencija za standardiziranim opisom koji bi informacije u arhivima učinio komparabilnima u cijelom svijetu i pomoću informacijsko-komunikacijskih tehnologija omogućio njihovu razmjenu na svim razinama.

Izbor vrste pomagala, razine i sadržaja opisa ovisi o vrsti arhivskoga gradiva i procjeni potrebe za određenim pomagalom. Inventari omogućuju pretraživanje i razumijevanje sadržaja i konteksta arhivskih jedinica unutar fonda te pronalaženje pripadajućih tehničkih jedinica.

Sumarni inventar sadržava opis do razine podserije i popise tehničkih jedinica. Analitički inventar sadržava opis do razine predmeta te može sadržavati i opis pojedinačnih dokumenata, kao i popis pripadajućih tehničkih jedinica. Regesta opisuje pojedinačni dokument s naznakom vremena i mjesta nastanka, sadržaja te vanjskih karakteristika dokumenta. Popis, bez obzira na razinu opisa, obvezno sadržava signaturu, naziv odnosno sadržaj, vrijeme nastanka i količinu popisne jedinica.

 

Nalazite se ovdje: Naslovnica Obavijesna pomagala