Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Nedjelja, 21. siječanj 2018.
Croatian English

PA240091 760 x 535

POPIS OBAVIJESNIH POMAGALA DRŽAVNOG ARHIVA U SLAVONSKOM BRODU (ZA FONDOVE I ZBIRKE KOJE SE NALAZE NA LOKACIJI U SLAVONSKOM BRODU) - odabirom fonda otvara se obavijesno pomagalo u pdf formatu

 1. CENTAR ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE U SLAV. BRODU (1961.-1991.) pdf-icon
 2. CENTRALNA ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI SLAVONSKI BROD (1956.-1962.) pdf-icon
 3. DRUŠTVENI FOND ZA ŠKOLSTVO SLAVONSKI BROD (1965.-1966.) pdf-icon
 4. DRUŠTVENI FOND ZA UNAPREĐENJE KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE SLAV. BROD  (1968.-1971.) pdf-icon
 5. DRVNA INDUSTRIJA ''SLAVONIJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1992.) pdf-icon
 6. FOND ZA IZGRADNJU GIMNAZIJE I KIRURGIJE U SLAV. BRODU (1974.-1975.) pdf-icon
 7. FOND ZA NEPOSREDNU DJEČJU ZAŠTITU (1973.-1975.) pdf-icon
 8. FOND UDRUŽ. RADA ZA INVEST. U OBJEKTE USMJ. OBRAZOVANJA  (1977.-1989.) pdf-icon
 9. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 1. DIO pdf-icon
 10. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 2. DIO pdf-icon
 11. GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 3. DIO pdf-icon
 12. GRADSKO TRGOVAČKO PODUZEĆE ''GRANAP'' SLAVONSKI BROD (1946.-1954.) pdf-icon 
 13. GRAĐEVINSKO PODUZEĆE ''IZGRADNJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1969.) pdf-icon
 14. HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MOD. HRVATSKU, SLAV. BROD (2002.-2007.) pdf-icon
 15. HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO ''DAVOR'' SLAVONSKI BROD (1871.-1948.) pdf-icon 
 16. INDUSTRIJA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' SLAVONSKI BROD (1945.-1982.) pdf-icon 
 17. INDUSTRIJA ''SLAVONSKI PARTIZAN" SLAVONSKI BROD (1945.-1959.) pdf-icon
 18. ''KNJIGOVODSTVENI SERVIS"  SLAVONSKI BROD 1953.-1960. pdf-icon
 19. ''KOMUNALAC" KOMUNALNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1948.-1958.) pdf-icon
 20. KOTARSKA UGOSTITELJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD (1958.-1962.) pdf-icon
 21. KOTARSKI KOMITET NARODNE OMLADINE HRVATSKE SLAV. BROD (1950.-1962.) pdf-icon
 22. KOTARSKI NARODNI ODBOR ANDRIJEVCI (1945.) pdf-icon
 23. KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.) pdf-icon
 24. KOTARSKI ODBOR SSRN HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1962.) pdf-icon
 25. KOTARSKI UGLJENOKOP SIBINJ (1949.-1950.) pdf-icon
 26. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U GARČINU (1881.-1886.) pdf-icon
 27. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U ORIOVCU (1881.-1886.) pdf-icon
 28. KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U BRODU NA SAVI (1881.-1918.) pdf-icon
 29. MJESNA ZAJEDNICA BRODSKI STUPNIK (1973.-1993.) pdf-icon
 30. MJESNA ZAJEDNICA „SAVSKA OBALA" SLAVONSKI BROD (1968.-1974.) pdf-icon
 31. MJESNA ZAJEDNICA STARI SLATINIK (1987.-1993.) pdf-icon
 32. MJESNA ZAJEDNICA TRNJANI (1977.-1991.) pdf-icon
 33. MJESNI NARODNI ODBOR BERAVCI (1948.-1952.) pdf-icon
 34. MJESNI NARODNI ODBOR BRODSKI VAROŠ (1945.-1952.) pdf-icon
 35. MJESNI NARODNI ODBOR BUDAINKA (1945.-1952.) pdf-icon
 36. MJESNI NARODNI ODBOR BUKOVLJE (1947.-1952.) pdf-icon
 37. MJESNI NARODNI ODBOR ČAJKOVCI (1947.-1951.) pdf-icon
 38. MJESNI NARODNI ODBOR DIVOŠEVCI (1948.-1952.) pdf-icon
 39. MJESNI NARODNI ODBOR GORNJA VRBA (1948.-1952.) pdf-icon
 40. MJESNI NARODNI ODBOR JARUGE (1945.-1950.) pdf-icon
 41. MJESNI NARODNI ODBOR NOVI GRAD (1945.-1947.) pdf-icon
 42. MJESNI NARODNI ODBOR PRNJAVOR (1945.-1950.) pdf-icon
 43. MJESNI NARODNI ODBOR SIBINJ (1945.-1953.) pdf-icon
 44. MJESNI NARODNI ODBOR SIKIREVCI (1945.-1952.) pdf-icon
 45. MJESNI NARODNI ODBOR SLOBODNICA (1947.-1949.) pdf-icon
 46. MJESNI NARODNI ODBOR STRIZIVOJNA (1946.-1952.) pdf-icon
 47. MJESNI NARODNI ODBOR ŠAMAC (1948.-1951.) pdf-icon
 48. MJESNI NARODNI ODBOR VELIKA KOPANICA (1945.-1952.) pdf-icon
 49. MJESNI NARODNI ODBOR VRPOLJE (1948.-1952.) pdf-icon
 50. MJESNI ODBOR NARODNE FRONTE PODVINJE (1945.-1948.) pdf-icon
 51. MUZEJ RADNIČKOG I NOP-A ZA SLAVONIJU I BARANJU (1961.-1990.) pdf-icon
 52. NARODNI ODBOR GRADA SLAVONSKOGA BRODA (1945.-1952.) pdf-icon
 53. NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1952.-1955.) pdf-icon
 54. NARODNI ODBOR OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI (1952.-1962.) pdf-icon
 55. NARODNI ODBOR OPĆINE PODCRKAVLJE (1952.-1953.) pdf-icon
 56. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD–VANJSKI (1952.-1955.) pdf-icon
 57. NARODNI ODBOR OPĆINE SIBINJ (1953.-1955.) pdf-icon
 58. NARODNI ODBOR OPĆINE SIKIREVCI (1952.-1955.) pdf-icon
 59. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD (1955.-1962.) pdf-icon
 60. NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC (1952.-1960.) pdf-icon
 61. NARODNI ODBOR OPĆINE SVILAJ (1952.-1955.) pdf-icon
 62. NARODNI ODBOR OPĆINE TRNJANI (1955.-1960.) pdf-icon
 63. NARODNI ODBOR OPĆINE VELIKA KOPANICA (1952.-1955.) pdf-icon
 64. NARODNI ODBOR OPĆINE VRPOLJE (1952.-1962.) pdf-icon
 65. OBITELJSKI FOND JANOŠ SLAVONSKI BROD (1912.-1971.) pdf-icon
 66. OBITELJSKI FOND UIDL SLAVONSKI BROD (1853.-1997.) pdf-icon
 67. OBITELJSKI ARHIV BRLIĆ (1730.-2000.) pdf-icon
 68. ODBOR ZA HUMANITARNU POMOĆ OPĆINE SLAV. BROD (1991.-1995.) pdf-icon
 69. OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.) pdf-icon
 70. OKRUŽNI ODBOR NARODNE FRONTE HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1949.) pdf-icon
 71. OKRUŽNI SUD SLAVONSKI BROD (1945.-1949.) pdf-icon
 72. OOUR "VODOPRIVREDA" SLAVONSKI BROD (1962.-1984.) pdf-icon
 73. OPĆINA STRIZIVOJNA (1943.) pdf-icon
 74. OPĆINA SVILAJ (1918.-1941.) pdf-icon
 75. OPĆINA VELIKA KOPANICA (1918.-1940.) pdf-icon
 76. OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ŠUŠNJEVCI (1944.-1945.) pdf-icon
 77. OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR TRNJANI (1944.-1945.) pdf-icon
 78. OPĆINSKI ODBOR SSRN BRODSKI STUPNIK (1959.-1960.) pdf-icon
 79. OPĆINSKI ODBOR SSRN DONJI ANDRIJEVCI (1959.-1960.) pdf-icon
 80. OPĆINSKI ODBOR SSRN LUŽANI (1953.-1959.) pdf-icon
 81. OPĆINSKI ODBOR SSRN SLAVONSKI BROD (1955.-1966.) pdf-icon
 82. OPĆINSKI ODBOR SSRN VRPOLJE (1952.-1962.) pdf-icon
 83. OSNOVNA ŠKOLA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' BRODSKI VAROŠ (1869.-1989.) pdf-icon
 84. OSNOVNA ŠKOLA BABINA GREDA (1927.-1944.) pdf-icon
 85. OSNOVNA ŠKOLA BANOVCI (1884.-1946.) pdf-icon
 86. OSNOVNA ŠKOLA BEBRINA (1883.-1977.) pdf-icon
 87. OSNOVNA ŠKOLA BERAVCI (1830.-1960.) pdf-icon
 88. OSNOVNA ŠKOLA CIGLENIK (1893.-1960.) pdf-icon
 89. OSNOVNA ŠKOLA ČAJKOVCI (1875.-1975.) pdf-icon
 90. OSNOVNA ŠKOLA DONJA BEBRINA (1866.-1960.) pdf-icon
 91. OSNOVNA ŠKOLA DONJI ANDRIJEVCI (1890.-1962.) pdf-icon
 92. OSNOVNA ŠKOLA DUBOČAC (1886.-1958.) pdf-icon
 93. OSNOVNA ŠKOLA GARČIN (1889.-1961.) pdf-icon
 94. OSNOVNA ŠKOLA GORNJA BEBRINA (1890.-1961.) pdf-icon
 95. OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ANDRIJEVCI (1919.-1961.) pdf-icon
 96. OSNOVNA ŠKOLA GRIŽIĆI (1913.-1962.) pdf-icon
 97. OSNOVNA ŠKOLA GUNDINCI (1871.-1960.) pdf-icon
 98. OSNOVNA ŠKOLA JARUGE (1880.-1960.) pdf-icon
 99. OSNOVNA ŠKOLA KANIŽA (1860.-1949.) pdf-icon
 100. OSNOVNA ŠKOLA KLAKAR (1860.-1961.) pdf-icon
 101. OSNOVNA ŠKOLA KLOKOČEVIK (1945.-1960.) pdf-icon
 102. OSNOVNA ŠKOLA KORDUŠEVCI (1945.-1960.) pdf-icon
 103. OSNOVNA ŠKOLA STUPNIČKI KUTI (1899.-1942.) pdf-icon
 104. OSNOVNA ŠKOLA LOVČIĆ (1895.-1962.) pdf-icon
 105. OSNOVNA ŠKOLA MALA KOPANICA (1913.-1968.) pdf-icon
 106. OSNOVNA ŠKOLA NOVI GRAD (1856.-1960.) pdf-icon
 107. OSNOVNA ŠKOLA ODVORCI (1888.-1972.) pdf-icon
 108. OSNOVNA ŠKOLA ORIOVAC (1869.-1984.) pdf-icon
 109. OSNOVNA ŠKOLA PODVINJE (1890.-1965.) pdf-icon
 110. OSNOVNA ŠKOLA RAVAN (1923.-1962.) pdf-icon
 111. OSNOVNA ŠKOLA SIBINJ (1879.-1962.) pdf-icon
 112. OSNOVNA ŠKOLA SIKIREVCI (1831.-1960.) pdf-icon
 113. OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE (1898.-1962.) pdf-icon
 114. OSNOVNA ŠKOLA ZADUBRAVLJE (1892.-1956.) pdf-icon
 115. OSNOVNA ŠKOLA ŽIVIKE (1883.-1960.) pdf-icon
 116. OSOBNI FOND - BRKIĆ ZVONKO  (1912.-1977.) pdf-icon
 117. OSOBNI FOND - DIMITROVIĆ DEZIDERIJ  (1931.-2006.) pdf-icon
 118. OSOBNI FOND - ŠPORER ZLATKO (1917.-1969.) pdf-icon
 119. POLJOPRIVREDNO DOBRO ''HRANA'' (1948.-1961.) pdf-icon
 120. RADNA ZAJEDNICA STRUČNE SLUŽBE SIZ-A DRUŠT. DJELAT. (1977.-1990.) pdf-icon
 121. SAMOUPRAVNI FOND UDRUŽENOG RADA ZA INVESTICIJE U OBJEKTE USMJERENOG OBRAZOVANJA SLAV. BROD (1977.-1983.) pdf-icon
 122. SAVEZ AMATERSKIH KUD-OVA OPĆINE SLAVONSKI BROD (1980.-1991.) pdf-icon
 123. SIZ DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOL. UZRASTA OPĆINE (1975.-1990.) pdf-icon
 124. SIZ FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.) pdf-icon
 125. SIZ KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.) pdf-icon
 126. SIZ ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1990.) pdf-icon
 127. SIZ ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1984.) pdf-icon
 128. SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE PRUGA SLAVONSKI BROD (1895.-1946.) pdf-icon
 129. SERVISNA RADIONICA ŽELJEZNICE SLAVONSKI BROD (1946.-1951.) pdf-icon
 130. ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI (OBRTNIČKA ŠKOLA) SLAV. BROD (1886.-1979.) pdf-icon
 131. TVORNICA ''KOVINA'' D.D.SLAVONSKI BROD (1923.-1947.) pdf-icon
 132. TVORNICA VAGONA, STROJEVA I MOSTOVA d.d. BROD NA SAVI (1921.-1945.) pdf-icon
 133. UPRAVA DRŽAVNIH STAMBENIH ZGRADA "DOM" SLAV. BROD(1947.-1951.) pdf-icon
 134. UPRAVNA OPĆINA ŠAMAC (1909.-1914.) pdf-icon
 135. ''VINO VOĆE'' ZADRUŽNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1953.-1958.) pdf-icon
 136. VODNA ZAJEDNICA ''JELAS-CRNAC POLJE'' SLAVONSKI BROD (1953.-1956.) pdf-icon
 137. VODNA ZAJEDNICA JELAS POLJE SLAVONSKI BROD (1957.-1967.) pdf-icon
 138. VODOGRAĐEVNA UPRAVA SLAVONSKI BROD (1881.-1947.) pdf-icon
 139. VODOPRIVREDNI ODJELJAK SLAVONSKI BROD (1951.-1962.) pdf-icon
 140. ZADRUGA „JEDINSTVO" SLAVONSKI BROD (1945.-1950.) pdf-icon
 141. ZAJEDNICA OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE SLAV. BROD (1967.-1969.) pdf-icon
 142. ZAJEDNICA UDRUGA OBITELJI BRANIT. POGIN. I NESTALIH (1995.-2005.) pdf-icon
 143. ZAJEDNICA USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1984.-1990.) pdf-icon
 144. ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE KULT. DJELATNOSTI SLAV. BROD (1971.-1975.) pdf-icon
 145. ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA (1967.-1975.) pdf-icon
 146. ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA RIMOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1725.-1945.) pdf-icon
 147. ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA PRAVOSLAVNIH PAROHIJA BPŽ (1778.-1991) pdf-icon  
 148. ZBIRKA PARICA MATIČNIH KNJIGA GRKOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1884.-1942.) pdf-icon
 149. ŽIDOVSKA BOGOŠTOVNA OPĆINA SLAV. BROD - MATIČNE KNJIGE I PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽIDOVSKE VJEROISPOVIJESTI (1820.-1940.) pdf-icon
 150. ŽUPNI URED EVANGELIČKO-AUGSBURŠKE CRKV. OPĆINE U SLAV. BRODU - PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽUPE SLAVONSKI BROD (1942.-1943.) pdf-icon
Nalazite se ovdje: Naslovnica Obavijesna pomagala Obavijesna pomagala (Slavonski Brod)