Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Utorak, 20. listopad 2020.
Croatian English

Odjel u Novoj Gradiški

novag

 

Odjel u Novoj Gradiški ima 225 fondova i zbirki sa 617,99 d/m arhivskog gradiva. Spremišta su do 2008.g. nalazila na dvije lokacije s ukupno 346 m2, koje su bile neprikladne za čuvanje arhivskog gradiva.U Odjelu Nova Gradiška uspješno riješen smještaj arhivskog gradiva 2007.g., kada je na  temelju točke III. Odluke o davanju ovlaštenja Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske do određenog iznosa odnosno za obavljanje određenih poslova vezanih uz imovinu u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ broj 21/2004.), Središnji državni ured za upravljanje državnom imovinom, dana 29.10.2007.g. donio Odluku (Klasa: 940-06/03-02/806; Ur. broj: 536-07)  Ministarstvu kulture za potrebe Državnog arhiva Slav. Brod – Odjel Nova Gradiška, kojim se dodjeljuje na korištenje objekat bivšeg restorana u vojarni „Slavonski graničari“ u Novoj Gradiški, ukupne bruto razvijene površine 1.106,02 m² i parkirališni prostor oko zgrade cca 1600 m².

 

Kontakt:
Državni arhiv u Slavonskom Brodu - Odjel u Novoj Gradiški
35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1
Tel. 035 361 053

 

IZLOŽBE U NOVOJ GRADIŠKI

OBAVIJESNA POMAGALA U NOVOJ GRADIŠKI

PREGLED FONDOVA I ZBIRKI NOVA GRADIŠKA

PREGLED MATIČNIH KNJIGA (BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA)

Nalazite se ovdje: Naslovnica Odjel u Novoj Gradiški