Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Četvrtak, 9. srpanj 2020.
Croatian English

Predstavljanje knjiga

Predstavljanje knjige ''DNEVNIK s putovanja 1931.-1938. Andrije Štampara''

 
DNEVNIK s putovanja  Andrije Štampara SLAVONSKI BROD - U okviru Dana Ogranka Matice hrvatske Slavonski Brod i Mjeseca hrvatske knjige, brodska Matica i Državni arhiv 17. studenoga u dvorani Državnog arhiva u Slavonskom Brodu predstavili su knjigu ''Dnevnik s putovanja 1931.-1938.'' Andrije Štampara, uz prikazivanje kratkog dokumentarnog filma sa Štamparevog putovanja u Kinu 1936. godine.  
 
 
 
    Dr. sc. Marica Miletić Medved je apostrofirala i neka pitanja koja se nameću glede lika i djela A. Štampara istaknuvši da su Štamparovi dani koje je inicirao prof dr. sc. Ivica Balen značajni čimbenik u otimanju od zaborava ovoga velikana hrvatske i svjetske medicine. Dr. sc. Željko Dugac, jedan od urednika knji­ge (uz akademika Marka Pećinu) je istaknuo da su u njenoj pripremi uspo­ređeni rukopis Dnevnika, pohranjen u Hrvatskom državnom arhivu u Zagre­bu i kopija pohranjena u knjižnici HAZU unutar Spomeničke zbirke Mirka Dražena Grmeka Povijest znanosti slavenskih naroda.
   U Dnevnika je A. Štampar pisao o svojim putovanjima u SAD, Kanadu, Japan, Kinu, Nizo­zemsku, Njemačku, Poljsku, Čehoslovačku, Mađarsku, Tursku, Bugarsku, SSSR, u vrijeme kada je bio ekspert Zdravstvene organizacije Lige naroda i Rockefellerove fondacije, savjetnik kineske vlade Chiang Kai-sheka, poz­vani predavač na mnogim uglednim svjetskim sveučilištima. Odbačen u Kraljevini Jugoslaviji (bio je u nemilosti kralja Aleksandra Karađorđevića nakon uvođenja Šesto januarske diktature 1929. godine, prisilno umirov­Ijen) biva prepoznat a svijetu, pa tu i jesu dijelom uzroci ovih njegovih puto­vanja. Prof. dr. sc. Damir Agičić je govorio uime izdavača Srednje Europe (uz Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti, Školu narodnog zdravlja "Andrija Štampar" i Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu), dodajući ka­ko je u okviru knjige i elektroničo izdanje Dnevnika u izvornom obliku. Ovaj Dnevnik upotpunjuje dosadašnja saznanja o Andriji Štampara i svjedoči o njegovom talentu putopisca.   
mr. sc. Ivan Medved
 
 
 
 
 
DNEVNIK DNEVNIK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nalazite se ovdje: Naslovnica Predstavljanje knjiga Predstavljanje knjige ''DNEVNIK s putovanja 1931.-1938. Andrije Štampara''