Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Subota, 8. kolovoz 2020.
Croatian English

Radionice

Učenici OŠ Hugo Badalić na radionici ''Planovi i nacrti grada Slavonskog Broda kroz povijest''

radionica OŠ Hugo Badalić

SLAVONSKI BROD - U prostoru Državnog arhiva u Slavonskom Brodu 12. i 14. siječnja 2016. godine održane su radionice za učenike trećih (3. a i 3. b - učiteljice Slavica Kikić i Biljana Conjar), četvrtih (4. a i 4. b - učiteljice Jelena Tandarić i Sandra Matković) i petih razreda (5.a i 5. b - učiteljice Alenka Martinović i Marijana Fajgl) Osnovne škole ''Hugo Badalić'' iz Slavonskog Broda na temu starih planova i nacrta Slavonskog Broda. Radionice su vodili arhivisti Gordana Slanček i Joakim Čičić, a u pripremi materijala sudjelovala je i Katarina Aladrović-Mehandžija

U uvodnom dijelu radionice voditeljica Odjela za obradu, zaštitu i korištenje arhivskog gradiva Gordana Slanček upoznala je učenike s povijesnim razvojem, djelatnošću i ustrojem Arhiva. Kroz prezentaciju starih brodskih razglednica učenicima je prikazan povijesni razvoj Slavonskog Broda.

Zatim su učenici podijeljeni u grupe. Svaka grupa dobila je dio plana Grada iz 1912. ili 1933. godine i pripadajuće fotografije pojedinih lokacija. Pritom su korišteni planovi iz Zbirke planova i nacrta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (HR-DASB-346). Učenici su imali zadatak pronaći određene ulice, trgove ili zgrade iz 1920-ih ili 1930-ih godina prošlog stoljeća te im pridružiti današnje fotografije tih lokacija. Nakon što su u grupama izvršili svoje zadatke, učenici su svoj rad prezentirali svojim kolegicama i kolegama u dvorani.  

Tekst: J. Čičić

Foto: J. Čičić i G. Slanček

 OŠHB4R1OŠHB4R2OŠHB4R3

OŠHB4R4

OŠHB4R5

OŠHB4R6

OŠHB4R7

OŠHB4R8

OŠHB4R9

OŠHB4R10

OŠHB3R1

OŠHB3R2

OŠHB3R3

OŠHB3R4

OŠHB3R5

OŠHB3R6

OŠHB3R7

OŠHB3R8

OŠHB3R9

OŠHB3R10

OŠHB5R1

OŠHB5R2

OŠHB5R3

OŠHB5R4

OŠHB5R5

OŠHB5R6

OŠHB5R7

OŠHB5R8

OŠHB5R9

OŠHB5R10

Nalazite se ovdje: Naslovnica Radionice Učenici OŠ Hugo Badalić na radionici ''Planovi i nacrti grada Slavonskog Broda kroz povijest''