Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Nedjelja, 15. prosinac 2019.
Croatian English

Tribine, predavanja...

48. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva: ''Zaštita arhivskog gradiva u nastajanju'' Topusko, 21.-23. listopada 2015.

sisak-topusko

Hrvatsko arhivističko društvo  organiziralo je  48. savjetovanje s temom ''Zaštita arhivskog gradiva u nastajanju'' koje se održalo u Topuskom od 21. do 23. listopada 2015. godine.

Na 48. savjetovanju hrvatskih arhivista izlaganja su bila podijeljena na tri plenarne sjednice. Prva plenarna sjednici odnosila se na sustav podrške i praćenja stvaratelja/imatelja. Na drugoj plenarnoj  sjednici bilo je riječi o  konceptu  upravljanja zapisima i njihovoj  zaštiti, a na  trećoj  plenarnoj sjednici govorilo se o  dugotrajnoj  zaštiti elektroničkoga gradiva.

Na prvoj  plenarnoj  sjednici govorilo se: o problematici  provođenja mjera zaštite gradiva u nastajanju, o  potrebi  za jedinstvenim pravnim uređenjem spisovodstva u RH, također je bilo riječi i o javnim  bilježnicima  kao stvarateljima (javnog) arhivskog gradiva. Osim izlagača iz Hrvatske, gost iz Arhiva Tuzlanskog kantona, Omer Zulić,  govorio je ulozi vanjske službe Arhiva Tuzlanskog kantona u zaštiti arhivske građe u tranzicijskom periodu. Zanimljivo je bilo i predstavljanje „Arhivističkog rječnika“, englesko-hrvatski i hrvatsko-engleski, autora Marte Mihaljević, Milice Mihaljević i Hrvoja Stančića u izdanju Zavoda za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Na drugoj plenarnoj sjednici riječ je bila, između ostalog, o mogućnosti razvoja sustava za klasifikaciju i pohranu velikih količina arhivskoga gradiva, digitalizaciji, prihvatu i migraciji gradiva u sustav upravljanja zapisima s ciljevima ostvarivanja temeljnih funkcija HALMED-a i očuvanja gradiva. Govorilo se i o e-registrima te primjeni prava na ponovnu uporabu dokumenata u Hrvatskoj.

S treće plenarne sjednice vrijedi izdvojiti izlaganja o pregledu modela izračuna troškova dugoročne pohrane elektroničkoga gradiva, o zaštiti gradiva u na(e)stajanju – sigurnost pohrane arhivskih zapisa u računalnome oblaku, o digitalnim  vodenim žigovima i njihovoj primjeni u arhivskoj struci.

Osim navedenih sjednica održano je nekoliko radionica koje su se odnosile na pojedine segmente rada u arhivima kao što su arhivska pedagogija, pisanje obavijesnih pomagala, rad  vanjske  službe, rad mentora sa vježbenicima i izrada stručnog rada. U sklopu Savjetovanja organizirano je i  razgledavanje grada Siska i Starog grada pokraj Siska.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Tribine 48. savjetovanje Hrvatskog arhivističkog društva: ''Zaštita arhivskog gradiva u nastajanju'' Topusko, 21.-23. listopada 2015.