Novosti

Rokovi za polaganje stručnog ispita za djelatnike u pismohranama u 2018. godini

neimenovano 22

ZAGREB – Hrvatsko arhivsko vijeće usvojilo je na svojoj sjednici održanoj 19. prosinca 2017. predloženi plan ispita provjere stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama u idućoj godini te se popis ispitnih rokova, kao i rokova za prijavu ispita, od 21. prosinca 2017. godne nalazi na mrežnim stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

Program ispita i ispitna literatura propisani su Pravilnikom o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004) i dostupni su na također na stranicama Hrvatskog državnog arhiva.

ISPITNI ROKOVI

Sukladno čl. 7. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/2004), obavještavamo sve potencijalne kandidate da će se u 2018. održati sljedeći ispitni rokovi:
1) 20. 2. 2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu, A. Cesarca 1, Slavonski Brod, od 10:00 sati
2) 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu, Trstenjakova 7, Varaždin, od 10:00 sati
3) 9. 5. 2018. u Državnom arhivu u Rijeci, Park N. Hosta 2, Rijeka, od 10:00 sati
4) 6. 6. 2018. u Državnom arhivu u Gospiću, Kaniška 17, Gospić, od 10:00 sati
5) 3. 7. 2018. u Državnom arhivu u Zagrebu, Opatička 29, Zagreb, od 9:00 sati
6) 26. 9. 2018. u Državnom arhivu u Zadru, R. Boškovića bb, Zadar, od 10:00 sati
7) 8. 11. 2018. u Državnom arhivu u Osijeku, K. Firingera 1, Osijek, od 10:00 sati
8) 4. 12. 2018. u Hrvatskom državnom arhivu, Marulićev trg 21, Zagreb, od 9:00 sati

Temeljem čl. 10. istoga Pravilnika, kandidati su dužni Povjerenstvu podnijeti prijavu za polaganje ispita
za koju su potrebne:
• pisana prijava kandidata putem obrasca PRIJAVNICE
• ovjerena kopija svjedodžbe o stečenoj najmanje srednjoj stručnoj spremi (SSS)
• potvrda ustanove o najmanje 6 mjeseci radnog iskustva zaposlenika na poslovima zaštite i obrade gradiva
• ispunjena NARUDŽBENICA

NAPOMENA: Kandidati mogu prijave za navedene rokove podnositi isključivo putem obrasca prijavnice
zajedno sa svim potrebnim prilozima, i to najkasnije do:
1) 22. 1. 2018. za ispitni rok 20. 2. 2018. u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu
2) 12. 3. 2018. za ispitni rok 10. 4. 2018. u Državnom arhivu u Varaždinu
3) 9. 4. 2018. za ispitni rok 9. 5. 2018. u Državnom arhivu u Rijeci
4) 7. 5. 2018. za ispitni rok 6. 6. 2018. u Državnom arhivu u Gospiću
5) 4. 6. 2018. za ispitni rok 3. 7. 2018. u Državnom arhivu u Zagrebu
6) 27. 8. 2018. za ispitni rok 26. 9. 2018. u Državnom arhivu u Zadru
7) 8. 10. 2018. za ispitni rok 8. 11. 2018. u Državnom arhivu u Osijeku
8) 5. 11. 2018. za ispitni rok 4. 12. 2018. u Hrvatskom državnom arhivu

Prijave molimo slati na adresu:

POVJERENSTVO ZA STRUČNI ISPIT ZA ZAŠTITU I OBRADU ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV
MARULIĆEV TRG 21
10 000 ZAGREB
s naznakom „prijava ispita za djelatnike u pismohranama”

Molimo kandidate, odnosno ustanove u kojima su zaposleni, da plaćanje izvrše prema ispostavljenom računu Hrvatskog državnog arhiva s obvezom poziva na broj naveden u računu.

O točnom vremenu polaganja ispita kandidati će biti obaviješteni objavom na stranici www.arhiv.hr

Jedinična cijena ispita je 700,00 kn, s PDV-om 875,00 kn
(cijena je određena Zaključkom Hrvatskoga arhivskog vijeća donesenom na 14. sjednici održanoj 3. srpnja 2008., odnosno temeljem tumačenja Ministarstva financija KLASA: 410-19/10-01/82, URBROJ:
513-07-21-01/10-2 od 24. lipnja 2010.)

Za dodatne informacije molimo obratite se tajnici Povjerenstva, Suzani Hegol (tel. +385 1 4801 904, e- mail: [email protected])

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close