Novosti

Na portalu ArhOl objavljen članak o Arhivskoj pedagogiji u DASB-u

likovna radionica uenika os bogoslav sulek 36 20140428 1014429988

Na portalu ArhOl objavljen je stručni članak kolegice Gordane Slanček o Arhivskoj pedagogiji i radu sa učenicima u Državnom arhivu u Slavonskom Brodu.

Izvod iz članka:

”Državni arhiv u Sla­von­skom Brodu sura­đuje s uče­ni­cima osnov­nih i sred­njih škola, stu­den­tima i na taj način se uklju­čio u novu kul­turnu poli­tiku više okre­nutu jav­nosti. Ova­kav način rada je samo jedan dio surad­nje Arhiva i druš­tva u kojem dje­luje. Prije tri godine Arhiv je počeo orga­ni­zi­rati edu­ka­tivne radi­onice jer imamo vlas­titi pros­tor u kojemu je moguće ostva­riti takvu vrstu rada. Do tada uče­nici i stu­denti dola­zili su samo posje­titi izložbu i raz­gle­dati Arhiv kao usta­novu koja čuva arhiv­sko gra­divo…” Pročitajte više na ArhOl

Tekst: Domagoj Zovak

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close