Novosti

Natječaj za radno mjesto: ARHIVIST na obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki

dasb-foto

Državni arhiv u Slavonskom Brodu na temelju članka 24. Statuta Državnog arhiva u Slavonskom Brodu (dalje DASB), čl. 5. Pravilnika o radu DASB, a u skladu s čl. 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/2012) i suglasnosti Ministarstva kulture RH, Klasa: 112-01/17-01/0703; Urbroj:532-06-02-02/2-17-02 od 02. kolovoza 2017. godine raspisuje

N A T J E Č A J

I. Za prijem namještenika u radni odnos na radno mjesto: ARHIVIST na prikupljanju, obradi i sređivanju arhivskih fondova i zbirki iz perioda Domovinskog rata s područja Slavonije i Baranje, bosanske Posavine i ostalih arhivskih fondova i zbirki 20. stoljeća
(M/Ž) -1 izvršitelj na neodređeno vrijeme

II. Uvjeti:
– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog i društvenog smjera
– VSS, profesor ili magistar povijesti
– položen stručni ispit za zvanje arhivist
– aktivno znanje engleskog jezika
– informatička obrazovanost i vještine
– položen vozački ispit B kategorije

III. Uz prijavu treba priložiti:
– dokaz o stručnoj spremi (preslika)
– dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika)
– domovnicu (preslika)
– uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
– životopis

IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati

V. Ukoliko kandidat prijavljen na natječaj nema položen stručni ispit dužan ga je položiti u roku od dvije godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

VI. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave (23.08.2017.) na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom «Natječaj za radno mjesto arhivst».

VII. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

 

 

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close