Novosti

Natječaj za zapošljavanje arhivista pripravnika (Odjel Požega)


REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU

KLASA: 112-06/20-01/6

URBROJ: 2178-19-01-20-1

Slavonski Brod, 16. 11.2020.

Sukladno Planu prijama za zapošljavanje pripravnika u reguliranim djelatnostima iz sektora kulture za 2020. godinu Ministarstva kulture RH, Državni arhiv u Slavonskom Brodu raspisuje

N A T J E Č A J

I. Za zapošljavanje pripravnika za radno mjesto: ARHIVIST-PRIPRAVNIK, na obradi, sređivanju arhivskih fondova i zbirki, izradi obavijesnih pomagala, rješavanju zahtjeva stranaka i istraživača i drugim poslovima u Državnom arhivu u Slav. Brodu-Odjel u Požegi

(M/Ž) – 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od 12 mjeseci

II. Uvjeti:
• završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07. i 45/09) – humanističkog i društvenog smjera, prednost imaju profesor ili magistar povijesti

• aktivno znanje engleskog jezika
• informatička obrazovanost i vještine
• položen vozački ispit B kategorije

III. Uz prijavu treba priložiti:
• dokaz o stručnoj spremi (preslika)
• domovnicu (preslika)
• uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 6 mjeseci
• životopis

IV. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

V. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objave na adresu: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca br. 1, 35000 Slavonski Brod, s naznakom »Natječaj za radno mjesto arhivist-pripravnik«.

VI. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Državni arhiv u Slavonskom Brodu

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close