Novosti

Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (24.-25.9.2019.)

teaj za djelatnike u pismohranama 26-27092017 4 20171106 1414934999

SLAVONSKI BROD – Državni arhiv u Slavonskom Brodu održati će 24. i 25. rujna (utorak i srijeda) 2019. godine u prostorijama Arhiva u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 1) tečaj za djelatnike u pismohranama iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije koji su obvezni položiti stručni ispit sukladno čl. 16. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) i čl. 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04).

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA (24. i 25. rujna 2019.)

Lokacija održavanja: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca 1
Izložbena dvorana Arhiva (2. kat)

UTORAK, 24.09.2019.

9,15 – 9,30 Prijave sudionika i podjela materijala

9,30 – 10,15
ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ, ARHIVSKI PROPISI – OBVEZE STVARATELJA I POSJEDNIKA ARHIVSKOG GRADIVA (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
Organizacija arhivske službe; propisi i norme koji se odnose na obveze stvaratelja i posjednika arhivskog gradiva, nadležnosti arhiva osnove arhivske službe u RH te propise iz drugih grana djelatnosti koji se odnose na obvezu vođenja i čuvanja dokumentarnog gradiva.

10,15 – 11,00
UREDSKO POSLOVANJE (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju; upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (pismeno, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije.

11,00 – 11,30
Pauza

11,30 – 12,15
SPISOVODSTVO (Dr.sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv)
Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima.

12,15 – 13,00
KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA PREDMETA (Dr. sc. Silvija Babić, Hrvatski državni arhiv)
Pojam klasifikacije i klasifikacijskoga plana, svrha i ciljevi klasifikacijskih sustava u upravljanju dokumentacijom, zakonski propisi koji normiraju način izrade i korištenja klasifikacijskoga sustava, klasifikacijski planovi, struktura klasifikacijskih oznaka i urudžbenih brojeva, primjeri dodjeljivanja klasifikacijske oznake.

13,00 – 13,10
Pauza

13,10 – 13,55
SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Pravila sređivanja gradiva; dubina sređivanja – najčešće četiri razine (fond, serija, predmet (dosje) i pojedinačni dokument); postupak sređivanja; podaci kojima se iskazuje sređenost; opis gradiva.

13,55 – 14,40
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama; nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

 

SRIJEDA, 25.09.2019.

9,15 – 10,00
UVJETI ČUVANJA I ZAŠTITE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Svrha zaštite, vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva; vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja; preventivna zaštita gradiva; uvjeti smještaja i čuvanja; organizacija spremišnog prostora; oprema i uređenje spremišta; zaštita gradiva u korištenju.

10,00 – 10,45
KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA (Katarina Aladrović-Mehandžija, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Korištenje arhivskog gradiva u arhivima i vođenje evidencija o korištenju arhivskog gradiva te korištenje arhivskog i dokumentarnog gradiva kod samih stvaratelja.

10,45 – 11,15
VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA, IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA, ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Svrha vrednovanja gradiva; metodologija i postupci u vrednovanju; propisi o vrednovanju arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj; utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja; izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja; postupak izlučivanja i uništavanja izlučenoga gradiva; dokumentacija o izlučivanju i uništenju gradiva.

11,15 – 11,45
Pauza

11,45 – 12,30
IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE, PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima; izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu; obveza i rokovi predaje gradiva nadležnom arhivu; postupak predaje gradiva i dokumentacija o predaji; postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo.

12,30 – 13,00
Razgledavanje arhivskog spremišta DASB-a

13,00 – 13,45
UREDSKO POSLOVANJE I DIGITALNO GRADIVO (Joakim Čičić, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
Pojam digitalizacija; digitalizacija i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima; prednosti digitalizacije u uredskom poslovanju; uređaji za digitalizaciju; mediji za pohranu digitalnih zapisa; standardni i preporučeni formati elektroničkih zapisa; postupci konverzije i migracije podataka; elektronički sustav upravljanja dokumentima; elektronički dokumenti: svojstva, integritet i vjerodostojnost, životni ciklus dokumenta, koncepti trajne zaštite i čuvanja elektroničkih dokumenata.

13,45 – 14,15
Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

 

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close