Novosti

Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (25.-26.9.2018.)

SLAVONSKI BROD – Državni arhiv u Slavonskom Brodu održati će 25. i 26. rujna (utorak i srijeda) 2018. godine u prostorijama Arhiva u Slavonskom Brodu (A. Cesarca 1) tečaj za djelatnike u pismohranama iz Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije koji su obvezni položiti stručni ispit sukladno čl. 16. Pravilnika o zaštiti i čuvanju arhivskog gradiva izvan arhiva (NN 63/04) i čl. 2. Pravilnika o stručnom usavršavanju i provjeri stručne osposobljenosti djelatnika u pismohranama (NN 93/04). 

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA (25. i 26. rujna 2018.)

Lokacija održavanja: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca 1,
Izložbena dvorana Arhiva (2. kat)

UTORAK, 25.09.2018.

9,15 – 9,40 / Prijave sudionika i podjela materijala

9,40 – 10,25 / ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ (mr. sc. Ivan Medved, DASB)
Osnovni pojmovi iz arhivistike; organizacija arhivske službe u Republici Hrvatskoj; tradicija čuvanja spisa na području BPŽ i PSŽ; arhivsko gradivo pohranjeno u DASB-u…

10,30 – 11,15 / UREDSKO POSLOVANJE (Darko Rubčić, DAZ)
Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju; upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (dokument, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije…

11,15 – 11,45 / Pauza

11,45 – 12,30 / SPISOVODSTVO (Darko Rubčić, DAZ)
Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima…

12,35 – 13,20 / KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA DOKUMENTACIJE U PISMOHRANI (Gordana Slanček, DASB)
Pravila formiranja klasifikacijskog sustava; struktura dokumentacije–različiti klasifikacijski planovi ili sustavi; svrha klasifikacije i klasifikacijski sustav u upravljanju dokumentacijom; izrada i primjena klasifikacijskog sustava u organizaciji dokumentacije upravnih tijela i javnih ustanova…
13,20 -13,30 / Pauza

13,30 – 14,15 / SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA (Gordana Slanček, DASB)
Pravila arhivističkog sređivanja gradiva; dubina sređivanja – najčešće četiri razine (fond, serija, predmet (dosje) i pojedinačni dokument); postupak sređivanja; podaci kojima se iskazuje sređenost; opis gradiva…

14,15 – 15,00 / UVJETI ČUVANJA I ZAŠTITE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA (Domagoj Zovak, DASB)
Svrha zaštite, vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva; vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja; preventivna zaštita gradiva; uvjeti smještaja i čuvanja; organizacija spremišnog prostora; oprema i uređenje spremišta; zaštita gradiva u korištenju…

SRIJEDA, 26.09.2018.

9,15 – 10,00 / PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA (Gordana Slanček, DASB)
Načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija; zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama; nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj; pravo na korištenje gradiva kod stvaratelja…

10,00 – 11,30 / VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA, IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA, ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA (Domagoj Zovak, DASB)
Svrha vrednovanja gradiva; metodologija i postupci u vrednovanju; propisi o vrednovanju arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj; utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja; izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja; postupak izlučivanja i uništavanja izlučenoga gradiva; dokumentacija o izlučivanju i uništenju gradiva…

11,30 – 12,00 / Pauza

12,00 – 12,45 / IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE, PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA (Domagoj Zovak, DASB)
Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima; izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu; obveza i rokovi predaje gradiva nadležnom arhivu; postupak predaje gradiva i dokumentacija o predaji; postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo…

12,45-13,15 / Razgledavanje arhivskog spremišta DASB-a

13,15-14,00 / UREDSKO POSLOVANJE I DIGITALIZACIJA (Joakim Čičić, DASB)
Pojam digitalizacija; digitalizacija i Zakon o arhivskom gradivu i arhivima, prednosti digitalizacije u uredskom poslovanju; uređaji za digitalizaciju; mediji za pohranu digitalnih zapisa; standardni i preporučeni formati elektroničkih zapisa; postupci konverzije i migracije podataka; elektronički sustav upravljanja dokumentima; elektronički dokumenti: svojstva, integritet i vjerodostojnost, životni ciklus dokumenta, koncepti trajne zaštite i čuvanja elektroničkih dokumenata…

14,00 – 14,30
Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close