Novosti

Program stručnog usavršavanja djelatnika u pismohranama (26.-27.9.2017.)

IMAG1895

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA ZA DJELATNIKE U PISMOHRANAMA (26. i 27. rujna 2017.)

Lokacija održavanja: Državni arhiv u Slavonskom Brodu, Augusta Cesarca 1,
Izložbena dvorana Arhiva (2. kat)

UTORAK, 26.09.2017.

9,15 – 9,40
Prijave sudionika i podjela materijala

9,40 – 10,25
ORGANIZACIJA ARHIVSKE SLUŽBE U REPUBLICI HRVATSKOJ (mr. sc. Ivan Medved, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Organizacija arhivske službe; nadležnosti arhiva; osnove arhivske službe u RH…

10,30 – 11,15
UREDSKO POSLOVANJE (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
 Pravila upravljanja dokumentacijom prema Uredbi o uredskom poslovanju; upoznavanje s osnovnim uredskim evidencijama, vrstama spisa koji nastaju u upravi i javnim službama, oblikovanjem i organizacijom osnovnih jedinica udruživanja spisa (dokument, predmet, dosje, serija), ustrojem pisarnice, ulogom pismohrane te postupcima u rukovanju i obradi dokumentacije, označavanje jedinica dokumentacije…

11,15 – 11,45
Pauza

11,45 – 12,30
SPISOVODSTVO (Darko Rubčić, Državni arhiv u Zagrebu)
 Upoznavanje s osnovnim normama za upravljanje spisima, ukazivanje na bitne razlike između spisovodstva i uredskog poslovanja, upoznavanje s ciljevima i svrhom dokumentiranja poslovnih aktivnosti, vođenja evidencija o zapisima, politikom spisovodstva te principima svrsishodnog i kvalitetnog sustava za upravljanje spisima…

12,35 – 13,20
KLASIFIKACIJA I ORGANIZACIJA DOKUMENTACIJE U PISMOHRANI (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Pravila formiranja klasifikacijskog sustava; struktura dokumentacije–različiti klasifikacijski planovi ili sustavi; svrha klasifikacije i klasifikacijski sustav u upravljanju dokumentacijom; izrada i primjena klasifikacijskog sustava u organizaciji dokumentacije upravnih tijela i javnih ustanova…

13,20 -13,30
Pauza

13,30 – 14,15
SREĐIVANJE, OBRADA I OPIS GRADIVA (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
• Pravila arhivističkog sređivanja gradiva; dubina sređivanja – najčešće četiri razine (fond, serija, predmet (dosje) i pojedinačni dokument); postupak sređivanja; podaci kojima se iskazuje sređenost; opis gradiva…

14,15-15,00
UVJETI ČUVANJA I ZAŠTITE ARHIVSKOG I REGISTRATURNOG GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Svrha zaštite, vrste i svojstva (fizikalna i kemijska) gradiva; vrste i uzročnici oštećivanja i propadanja; preventivna zaštita gradiva; uvjeti smještaja i čuvanja; organizacija spremišnog prostora; oprema i uređenje spremišta; zaštita gradiva u korištenju…

SRIJEDA, 27.09.2017.

9,15 – 10,00
NEKONVENCIONALNO GRADIVO (Gordana Slanček, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Vrste, osnovna svojstva, zaštita i čuvanje audiovizualnih i elektroničkih zapisa; način tehničkog opremanja i odlaganja; zaštita integriteta elektroničkih zapisa…

10,00 – 11,30
VREDNOVANJE ARHIVSKOG GRADIVA, IZRADA POPISA GRADIVA S ROKOVIMA ČUVANJA, ODABIRANJE I IZLUČIVANJE GRADIVA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Svrha vrednovanja gradiva; metodologija i postupci u vrednovanju; propisi o vrednovanju arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj; utvrđivanje vrijednosti i rokova čuvanja; izrada i primjena popisa gradiva s rokovima čuvanja; postupak izlučivanja i uništavanja izlučenoga gradiva; dokumentacija o izlučivanju i uništenju gradiva…

11,30 – 12,00
Pauza

12,00 – 13,20
IZRADA POPISA DOKUMENTACIJE, PREZENTACIJA RADA NACIONALNOG ARHIVSKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (NAIS ili ARHINET), PREDAJA ARHIVSKOG GRADIVA ARHIVIMA (Domagoj Zovak, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Evidencije dokumentacije prema arhivskim propisima; izrada zbirnog popisa i njegova dostava nadležnom arhivu; obveza i rokovi predaje gradiva nadležnom arhivu; postupak predaje gradiva i dokumentacija o predaji; postupanje s gradivom u slučaju prestanka djelatnosti i prijenosa nadležnosti na drugo tijelo…

13,20 – 13,30
Pauza

13,30-14,00
Razgledavanje arhivskog spremišta DASB-a

14,00-14,45
KORIŠTENJE ARHIVSKOG GRADIVA (Katarina Aladrović-Mehandžija, Državni arhiv u Slavonskom Brodu)
 Korištenje arhivskog gradiva u arhivima i vođenje evidencija o korištenju arhivskog gradiva; dostupnost gradiva prema Zakonu o pravu na pristup informacijama; primjena i ograničenja u korištenju gradiva prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka…

14,45 – 15,15
Obavijesti o pristupanju stručnom ispitu
Podjela potvrda o prisustvovanju tečaju

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close