Novosti

Obveza izrade Pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom

ZAGREB, SLAVONSKI BROD – Ministrica kulture i medija, dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, donijela je 16. rujna 2020. godine Pravilnik o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva, a koji je objavljen u Narodnim novinama 25. rujna 2020. Isti se počeo primjenjivati osam dana od objave u Narodnim novinama.

Stupanjem na snagu navedenoga Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o predaji arhivskoga gradiva arhivima (NN 90/02)Pravilnik o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskoga gradiva (NN 90/02)Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva izvan arhiva (NN 63/04 106/07).

Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) uređuju se uvjeti i način stvaranja, čuvanja i zaštite, obrade, vrednovanja, odabiranja, pretvorbe, korištenja i izlučivanja dokumentarnog gradiva, predaja arhivskog gradiva nadležnom arhivu te propisana stručna osposobljenost za obavljanje poslova u upravljanju dokumentarnim gradivom.

Prema čl. 5. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) tijela javne vlasti i druge osobe obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti arhiva dužni su izraditi pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom kojima se uređuju sva pitanja organizacije, upravljanja, obrade, odlaganja i čuvanja, izlučivanja i odabiranja, predaje i pobiranja dokumentarnog i arhivskog gradiva, infrastrukturi informacijskog sustava, njegovom upravljanju, vanjskim uslugama, i s njima upoznati zaposlenike koji sudjeluju u obradi gradiva. Navedena pravila moraju se dostaviti Državnom arhivu u Slavonskom Brodu (DASB) na odobrenje. Ako DASB u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva ne izda odobrenje ili ne odbije izdati odobrenje na pravila, smatra se da je ovo odobrenje izdano.

Sukladno čl. 7. Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20) tijela javne vlasti dužna su za sve vrste gradiva koje nastaje ili bi moglo nastati njihovom djelatnošću odrediti rok čuvanja te takav popis dokumentarnoga gradiva s rokovima čuvanja dostaviti nadležnom državnom arhivu na odobrenje.

Tijela javne vlasti kao i pravne osobe koje su obuhvaćene Popisom stvaratelja dokumentarnog i arhivskoga gradiva u nadležnosti DASB-a dužne su u roku od 90 dana od dana (03.10.2020.) stupanja na snagu Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva uskladiti svoje opće akte, kojima se uređuju pitanja od značenja za upravljanje dokumentarnim i arhivskim gradivom, s odredbama Pravilnika o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva.

U praksi to znači da su postojeći pravilnici o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog (ili dokumentarnog) gradiva, koje je svaki stvaratelj gradiva u nadležnosti DASB-a morao donijeti, zastarjeli te je potrebno da svaki stvaratelj donese vlastita pravila za upravljanje svojim dokumentarnim gradivom, u skladu s novim Pravilnikom o upravljanju dokumentarnim gradivom izvan arhiva (NN 105/20).

Molimo sve stvaratelje da, prije izrade vlastitih pravila te slanja istih DASB-u na odobrenje, kontaktiraju Državni arhiv u Slavonskom Brodu, telefonski ili putem e-maila, kako bi se dogovorili svi detalji oko izrade navedenih pravila. Osoba za kontakt je Domagoj Zovak (tel. 035/446-573;  e-mail: [email protected]).

Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close