Rad s korisnicima

Obavijesna pomagala - Slavonski Brod

OBRTNIČKI ZBOR SLAVONSKI BROD
KOTARSKA ZANATSKO-KOMUNALNA KOMORA SLAVONSKI BROD
UČITELJSKA ŠKOLA ''FRANJO MARINIĆ'' SLAVONSKI BROD
LOŽIONICA-SERVISNA RADIONICA ŽELJEZNICE SLAVONSKI BROD (1947.-1951.)
INDUSTRIJA LOKOMOTIVA, STROJEVA I MOSTOVA ĐURO ĐAKOVIĆ SLAVONSKI BROD (1945.-1991.)
ŽUPNI URED EVANGELIČKO-AUGSBURŠKE CRKV. OPĆINE U SLAV. BRODU - PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽUPE SLAVONSKI BROD (1942.-1943.)
ŽIDOVSKA BOGOŠTOVNA OPĆINA SLAV. BROD - MATIČNE KNJIGE I PARICE MATIČNIH KNJIGA ŽIDOVSKE VJEROISPOVIJESTI (1820.-1940.)
ZBIRKA PARICA MATIČNIH KNJIGA GRKOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1884.-1942.)
ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA RIMOKATOLIČKIH ŽUPA BPŽ (1725.-1945.)
ZBIRKA MAT. KNJIGA I PARICA MAT. KNJIGA PRAVOSLAVNIH PAROHIJA BPŽ (1778.-1991.)
ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA (1967.-1975.)
ZAJEDNICA ZA FINANCIRANJE KULT. DJELATNOSTI SLAV. BROD (1971.-1975.)
ZAJEDNICA USMJERENOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1984.-1990.)
ZAJEDNICA UDRUGA OBITELJI BRANIT. POGIN. I NESTALIH (1995.-2005.)
ZAJEDNICA OBRAZOVANJA ZA PODRUČJE OPĆINE SLAV. BROD (1967.-1969.)
ZADRUGA ''JEDINSTVO'' SLAVONSKI BROD (1945.-1950.)
VODOPRIVREDNI ODJELJAK SLAVONSKI BROD (1951.-1962.)
VODOGRAĐEVNA UPRAVA SLAVONSKI BROD (1881.-1947.)
VODNA ZAJEDNICA ''JELAS-CRNAC POLJE'' SLAVONSKI BROD (1953.-1956.)
VODNA ZAJEDNICA JELAS POLJE SLAVONSKI BROD (1957.-1967.)
''VINO VOĆE'' ZADRUŽNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1953.-1958.)
UPRAVNA OPĆINA ŠAMAC (1909.-1914.)
UPRAVA DRŽAVNIH STAMBENIH ZGRADA ''DOM'' SLAV. BROD(1947.-1951.)
TVORNICA VAGONA, STROJEVA I MOSTOVA d.d. BROD NA SAVI (1921.-1945.)
TVORNICA ''KOVINA'' D.D.SLAVONSKI BROD (1923.-1947.)
ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI (OBRTNIČKA ŠKOLA) SLAV. BROD (1886.-1979.)
SIZ ZA UČENIČKI I STUDENTSKI STANDARD OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1984.)
SIZ ODGOJA I OSNOVNOG OBRAZOVANJA OPĆINE SLAV. BROD (1975.-1990.)
SIZ KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.)
SIZ FIZIČKE I TEHNIČKE KULTURE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1975.-1990.)
SIZ DRUŠTVENE BRIGE O DJECI PREDŠKOL. UZRASTA OPĆINE (1975.-1990.)
SERVISNA RADIONICA ŽELJEZNICE SLAVONSKI BROD (1946.-1951.)
SEKCIJA ZA ODRŽAVANJE PRUGA SLAVONSKI BROD (1895.-1946.)
SAVEZ AMATERSKIH KUD-OVA OPĆINE SLAVONSKI BROD (1980.-1991.)
SANITARNO-EPIDEMIOLOŠKA STANICA SLAVONSKI BROD (1947.-1952.)
SAMOUPRAVNI FOND UDRUŽENOG RADA ZA INVESTICIJE U OBJEKTE USMJERENOG OBRAZOVANJA SLAV. BROD (1977.-1983.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OPĆINSKO JAVNO TUŽILAŠTVO OKUČANI (1991.-1995.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OPĆINSKI SUD U OKUČANIMA (1991.-1995.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-OBLASNO VIJEĆE OKUČANI (1992.-1995.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-KOMESARIJAT ZA IZBJEGLICE-POVJERENIŠTVO ZAPADNE SLAVONIJE OKUČANI (1992.-1995.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-KLUB INTELEKTUALACA ZAPADNE SLAVONIJE (1993.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA-IZVRŠNI SAVJET PODRAVSKA SLATINA (1992.-1995.)
RSK-SO ZAPADNA SLAVONIJA SRPSKI RADIO OKUČANI (1992.-1995.)
RADNA ZAJEDNICA STRUČNE SLUŽBE SIZ-A DRUŠT. DJELAT. (1977.-1990.)
POLJOPRIVREDNO DOBRO ''HRANA'' (1948.-1961.)
OSOBNI FOND - ŠPORER ZLATKO (1917.-1969.)
OSOBNI FOND - DIMITROVIĆ DEZIDERIJ (1931.-2006.)
OSOBNI FOND - BRKIĆ ZVONKO (1912.-1977.)
OSNOVNA ŠKOLA ŽIVIKE (1883.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA ZADUBRAVLJE (1892.-1956.)
OSNOVNA ŠKOLA VRPOLJE (1898.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA STUPNIČKI KUTI (1899.-1942.)
OSNOVNA ŠKOLA SIKIREVCI (1831.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA SIBINJ (1879.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA RAVAN (1923.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA PODVINJE (1890.-1965.)
OSNOVNA ŠKOLA ORIOVAC (1869.-1984.)
OSNOVNA ŠKOLA ODVORCI (1888.-1972.)
OSNOVNA ŠKOLA NOVI GRAD (1856.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA MALA KOPANICA (1913.-1968.)
OSNOVNA ŠKOLA LOVČIĆ (1895.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA KORDUŠEVCI (1945.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA KLOKOČEVIK (1945.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA KLAKAR (1860.-1961.)
OSNOVNA ŠKOLA KANIŽA (1860.-1949.)
OSNOVNA ŠKOLA JARUGE (1880.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA GUNDINCI (1871.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA GRIŽIĆI (1913.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA GORNJI ANDRIJEVCI (1919.-1961.)
OSNOVNA ŠKOLA GORNJA BEBRINA (1890.-1961.)
OSNOVNA ŠKOLA GARČIN (1889.-1961.)
OSNOVNA ŠKOLA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' BRODSKI VAROŠ (1869.-1989.)
OSNOVNA ŠKOLA DUBOČAC (1886.-1958.)
OSNOVNA ŠKOLA DONJI ANDRIJEVCI (1890.-1962.)
OSNOVNA ŠKOLA DONJA BEBRINA (1866.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA ČAJKOVCI (1875.-1975.)
OSNOVNA ŠKOLA CIGLENIK (1893.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA BERAVCI (1830.-1960.)
OSNOVNA ŠKOLA BEBRINA (1883.-1977.)
OSNOVNA ŠKOLA BANOVCI (1884.-1946.)
OSNOVNA ŠKOLA BABINA GREDA (1927.-1944.)
OPĆINSKI SUD U SLAVONSKOM BRODU (1945.-1975.)
OPĆINSKI ODBOR SSRN VRPOLJE (1952.-1962.)
OPĆINSKI ODBOR SSRN SLAVONSKI BROD (1955.-1966.)
OPĆINSKI ODBOR SSRN LUŽANI (1953.-1959.)
OPĆINSKI ODBOR SSRN DONJI ANDRIJEVCI (1959.-1960.)
OPĆINSKI ODBOR SSRN BRODSKI STUPNIK (1959.-1960.)
OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR TRNJANI (1944.-1945.)
OPĆINSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR ŠUŠNJEVCI (1944.-1945.)
OPĆINA VELIKA KOPANICA (1918.-1940.)
OPĆINA SVILAJ (1918.-1941.)
OPĆINA STRIZIVOJNA (1943.)
OOUR ''VODOPRIVREDA'' SLAVONSKI BROD (1962.-1984.)
OKRUŽNI SUD SLAVONSKI BROD (1945.-1949.)
OKRUŽNI ODBOR NARODNE FRONTE HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1949.)
OKRUŽNI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.)
ODBOR ZA HUMANITARNU POMOĆ OPĆINE SLAV. BROD (1991.-1995.)
OBRTNIČKI ZBOR SLAVONSKI BROD (1909.-1952.)
OBITELJSKI FOND UIDL SLAVONSKI BROD (1853.-1997.)
OBITELJSKI FOND JANOŠ SLAVONSKI BROD (1912.-1971.)
OBITELJSKI ARHIV BRLIĆ (1730.-2000.)
NARODNI ODBOR OPĆINE VRPOLJE (1952.-1962.)
NARODNI ODBOR OPĆINE VELIKA KOPANICA (1952.-1955.)
NARODNI ODBOR OPĆINE TRNJANI (1955.-1960.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SVILAJ (1952.-1955.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI ŠAMAC (1952.-1960.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD–VANJSKI (1952.-1955.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SLAVONSKI BROD (1955.-1962.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SIKIREVCI (1952.-1955.)
NARODNI ODBOR OPĆINE SIBINJ (1953.-1955.)
NARODNI ODBOR OPĆINE PODCRKAVLJE (1952.-1953.)
NARODNI ODBOR OPĆINE DONJI ANDRIJEVCI (1952.-1962.)
NARODNI ODBOR GRADSKE OPĆINE SLAVONSKI BROD (1952.-1955.)
NARODNI ODBOR GRADA SLAVONSKOGA BRODA (1945.-1952.)
MUZEJ RADNIČKOG I NOP-A ZA SLAVONIJU I BARANJU (1961.-1990.)
MJESNI ODBOR NARODNE FRONTE PODVINJE (1945.-1948.)
MJESNI NARODNI ODBOR VRPOLJE (1948.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR VELIKA KOPANICA (1945.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR ŠAMAC (1948.-1951.)
MJESNI NARODNI ODBOR STRIZIVOJNA (1946.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR SLOBODNICA (1947.-1949.)
MJESNI NARODNI ODBOR SIKIREVCI (1945.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR SIBINJ (1945.-1953.)
MJESNI NARODNI ODBOR PRNJAVOR (1945.-1950.)
MJESNI NARODNI ODBOR NOVI GRAD (1945.-1947.)
MJESNI NARODNI ODBOR JARUGE (1945.-1950.)
MJESNI NARODNI ODBOR GORNJA VRBA (1948.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR DIVOŠEVCI (1948.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR ČAJKOVCI (1947.-1951.)
MJESNI NARODNI ODBOR BUKOVLJE (1947.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR BUDAINKA (1945.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR BRODSKI VAROŠ (1945.-1952.)
MJESNI NARODNI ODBOR BERAVCI (1948.-1952.)
MJESNA ZAJEDNICA TRNJANI (1977.-1991.)
MJESNA ZAJEDNICA STARI SLATINIK (1987.-1993.)
MJESNA ZAJEDNICA ''SAVSKA OBALA'' SLAVONSKI BROD (1968.-1974.)
MJESNA ZAJEDNICA BRODSKI STUPNIK (1973.-1993.)
MEDICINSKI CENTAR SLAVONSKI BROD (1957-1975)
KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U ORIOVCU (1881.-1886.)
KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U GARČINU (1881.-1886.)
KRALJEVSKA KOTARSKA OBLAST U BRODU NA SAVI (1881.-1918.)
KOTARSKI UGLJENOKOP SIBINJ (1949.-1950.)
KOTARSKI ODBOR SSRN HRVATSKE SLAVONSKI BROD (1947.-1962.)
KOTARSKI NARODNOOSLOBODILAČKI ODBOR SLAVONSKI BROD (1943.-1945.)
KOTARSKI NARODNI ODBOR ANDRIJEVCI (1945.)
KOTARSKI KOMITET NARODNE OMLADINE HRVATSKE SLAV. BROD (1950.-1962.)
KOTARSKA UGOSTITELJSKA KOMORA SLAVONSKI BROD (1958.-1962.)
''KOMUNALAC'' KOMUNALNO PODUZEĆE SLAVONSKI BROD (1948.-1958.)
''KNJIGOVODSTVENI SERVIS'' SLAVONSKI BROD 1953.-1960.
INDUSTRIJA ''SLAVONSKI PARTIZAN'' SLAVONSKI BROD (1945.-1959.)
INDUSTRIJA ''ĐURO ĐAKOVIĆ'' SLAVONSKI BROD (1945.-1982.)
HRVATSKO PJEVAČKO DRUŠTVO ''DAVOR'' SLAVONSKI BROD (1871.-1948.)
HRVATSKI BLOK-POKRET ZA MOD. HRVATSKU, SLAV. BROD (2002.-2007.)
GRAĐEVINSKO PODUZEĆE ''IZGRADNJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1969.)
GRADSKO TRGOVAČKO PODUZEĆE ''GRANAP'' SLAVONSKI BROD (1946.-1954.)
GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 3. DIO
GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 2. DIO
GRADSKO POGLAVARSTVO BROD NA SAVI (1881.-1945.), 1. DIO
GRADSKI KOMITET KOMUNISTIČKE PARTIJE HRVATSKE - SAVEZA KOMUNISTA HRVATSKE SLAVONSKI BROD
FOND ZA NEPOSREDNU DJEČJU ZAŠTITU (1973.-1975.)
FOND ZA IZGRADNJU GIMNAZIJE I KIRURGIJE U SLAV. BRODU (1974.-1975.)
FOND UDRUŽ. RADA ZA INVEST. U OBJEKTE USMJ. OBRAZOVANJA (1977.-1989.)
DRVNA INDUSTRIJA ''SLAVONIJA'' SLAVONSKI BROD (1945.-1992.)
DRUŠTVENI FOND ZA UNAPREĐENJE KULTURNIH DJELATNOSTI OPĆINE SLAV. BROD (1968.-1971.)
DRUŠTVENI FOND ZA ŠKOLSTVO SLAVONSKI BROD (1965.-1966.)
DRUŠT. FOND SAMODOPRINOSA ZA IZGRADNJU GIMNAZIJE I KIRURGIJE U S. BRODU (1973.-1974.)
DOM NARODNOG ZDRAVLJA SLAVONSKI BROD (1952.-1956.)
CENTRALNA ŠKOLA ZA UČENIKE U PRIVREDI SLAVONSKI BROD (1956.-1962.)
CENTAR ZA RAZVOJ DRVNE INDUSTRIJE SLAVONSKI BROD (1964.-1993.)
CENTAR ZA POVIJEST SLAVONIJE I BARANJE U SLAV. BRODU (1961.-1991.)
CENTAR ZA KULTURU MIRA I LJUDSKA PRAVA ''LICE MIRA'' SLAVONSKI BROD, 1998. – 2001.
Skip to content

Ova web stranica koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi poboljšala korisničko iskustvo. Nastavkom uporabe stranice prihvaćate uvjete korištenja. više

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close